That's how it is!

 
 

Exploratory testers
have more fun!

Innovation 

Innovation 

Innovation 

Innovation 

Innovation 

Kreativitet 

Kreativitet 

Kreativitet 

Kreativitet 

Kreativitet 

"Utforskande testning betyder att man ger sig på ett system utan några formella testinstruktioner. Testaren har friheten att testa vad hen vill, med målet att hitta så många fel som möjligt."

Tobias HallorFounder and owner Aniftycon

Väldigt fördelaktigt när funktionsspecar saknas

Kritiska buggar kan hittas snabbt

Tidskrävande förberedelser behövs inte

Leder till ökad kunskap om systemet. Inte bara för testaren